Od kilku lat jestem związany z MS SQL ze względu na środowisko w którym programuje (C# VS), w mojej pracy również pracujemy ze MS SQL-em. Z powodu zmian w aplikacji do obsługi maratonu (pozbywam się jej), zostałem zmuszony do zainteresowania się MySQL-em. Postanowiłem część tej aplikacji przenieść do bazy MySQL.

Poniżej managment MS Sql-a 2012, proste i przyjemne

MySQL Workbench widać podobieństwo

PostgreSQL pgAdmin

Pierwsze wrażenie z używania MySql-a pozytywne nie co gorzej z tworzeniem tabel i bazy musiałem się przyzwyczaić (dobra nie przyzwyczaiłem się jeszcze), przez ostatnie osiem lat (oklepany tekst) tylko MS SQl, ciężko się odzwyczaić. Posgre korzysta z przeglądarki część służaca do zarządzania uruchamiana jest właśnie tam. W postgre nie ma auto inkrementacji.

Są różnice w skryptach np generowanie tabel
MS SQL:

CREATE TABLE [dbo].[tags](
[nr_id] [int]
IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[nr_wartosc] [varchar](20) NULL,
[nr_etykieta] [int] NULL,
CONSTRAINT [PK_tags] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[nr_id] ASC
)
) ON [PRIMARY]

MySQL:

CREATE TABLE tags (
tag_id NOT NULL AUTO_INCREMENT,
tag_idNumber varchar(20) DEFAULT NULL,
tag_labelNumber varchar(3) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (tag_id)
)

PostgreSQL

CREATE TABLE „tags”
(
„nr_id” integer NOT NULL,
„nr_wartosc” character varying(50),
„nr_etykieta” integer,
CONSTRAINT „tag_pkey” PRIMARY KEY („nr_id”)
)

Różnice nie są aż takie wielkie sql to sql.

Migracja MS Sql to MySql

Kategorie: Archiwum