Z okazji sześciu lat pracy z jednym tematem i zakończeniu pewnego etapu,

pomyślałem, że można by wykorzystać temat tej aplikacji do zabawy z Event Stormingiem, jeżeli ktoś był by chętny zrobić na tym ES to przykład jak znalazł. Problem w tym, że temat może być nie zrozumiały bo nie wszyscy uczestniczyli bądź nie tworzyli aplikacji tego typu. Dlatego tu będzie przedstawiony zarys takiego systemu co powinien mieć. Oczywiście opieram się na moim doświadczeniu z tego typu aplikacją.

Byłem na dwóch warsztatach z ES-gu, tematy do „przetrawienia” były podobne, nie twierdzę że złe, łatwe do zidentyfikowania się z nimi. Ten temat może być trudniejszy ale liczę na to, że pod wpływem mojego opisu ktoś się zdecyduje.

Do dzieła.

Aplikacja do obsługi maratonu – ogólnie

System powinie działać poprzez stronę internetową, dostępną dla zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników. Zarządzaniem aplikacją zajmuje się administrator  przez dedykowane konto z możliwością tworzenia uprawnień.  Każdy zawodnik jest identyfikowany za pomocą taga. System pomiaru (rejestracji) czasu pozwala na obsługę dowolnego typu tagów i urządzeń komunikujących się z tagami (właściwie tylko RFID, bo przy gps-ie część rzeczy odpadnie).  Dane zbierane w aplikacji będą możliwe do wyeksportowania w dowolnym formacie plików (chodzi o wyniki). Możliwość definiowania sposobu i wielkości opłat. Wysyłanie wiadomości zarejestrowanym użytkownikom poprzez email i sms (jeżeli mamy numer telefonu). Tworzenie  i modyfikacja regulaminu, generowania raportów (listy startowe, listy do biura zawodów itp listy, listy, listy …..) i wydruk certyfikatów oraz dyplomów.

Maraton ten który ja robiłem trwał 24 godziny ze względu na dystanse. Ramy czasowe jak i limity na poszczególne dystanse powinny być uwzględnione przy konfiguracji systemu.

Założenia wstępne

 • możliwość  zdefiniowania dystansów,
 • opłat za dany dystans
 • ilości zawodników, chodzi bardziej o ilość dostępnych tagów RFID, które można w razie konieczności dodać do systemu
 • możliwość określenia daty zwrotu opłat,
 • możliwość określenia limitów na dystans które będą wskazaniem czy ma być dyplom czy certyfikat

Szczegóły

Rejestracja

Rejestracja  tu jest pytanie o ilość danych, które zbieramy.

W tym roku ograniczyłem to do:

 •  imie,  nazwisko
 • data urodzenia
 • telefon, email
 • grupa kolarska

Oczywiście dystans też był do wybrania w jednym i drugim wypadku

Co do samej rejestracji to musimy ją podzielić na dwa etapy gdyż rejestracja na stronie to jest wyrażenie chęci uczestnictwa w maratonie ale nie jest to równo znaczne ze startem. Uczestnik staje się zawodnikiem po wniesieniu opłaty ale to też nie jest jeszcze wystarczające do możliwości startu w imprezie. Zawodnik może wystartować tylko i wyłącznie wtedy gdy podpiszę oświadczenie (tzw. dupochron nasz) start tylko osoby pełnoletnie. Po podpisaniu oświadczenia zawodnik otrzymuje pakiet startowy i jest gotowy do uczestnictwa w imprezie.Samo oświadczenie to również podanie przez zawodnika pewnych danych, które obsługa w biurze zawodów weryfikuje.

Nie podpisanie skutkuje brakiem dopuszczenia do startu, w regulaminie jest to ujęte.

Metody płatności

Metod mamy w zasadzie dwie:

 • przelew na konto,
 • opłata przed startem w biurze zawodów

Przelewu nie muszę tłumaczyć mamy informacje z systemu zewnętrznego, nie co inna sytuacja jest przy opłacie na miejscu, przed startem, obsługa biura zawodów musi mieć możliwość wpisania do systemu że dany zawodnik (uczestnik) opłacił, nadać mu numer i dodać do grupy startowej.

Rezygnacja z udziału

O rezygnacji wspominam też później ale sądzę że jest to na tyle ważny punkt że może być osobno. Rezygnacja jest możliwa bez wcześniejszej opłaty czyli uczestnik nie stał się jeszcze zawodnikiem, usuwamy jego dane z systemu sprawa załatwiona, możemy również nie usuwać w nadziei, że wróci to zależy czy zażąda usunięcia danych. Sprawa się nie co komplikuje jeżeli uczestnik zapłacił tym samym stał się zawodnikiem otrzymał numer, miejsce na liście startowej. Możemy takiemu zawodnikowi zwrócić koszty ale tylko do pewnej daty (określonej w regulaminie), po tej dacie wpisowego nie zwracamy, aczkolwiek są odstępstwa, jeżeli zawodnik nie zrezygnował a zmienił dystans z wyższego na niższy możemy mu zwrócić różnicę ale to bardziej kwestia indywidualna ale jest to możliwe i czasami praktykowane.

Zmiany grupy i dystansu

Zmiany grup po rejestracji jak zawsze problematyczne,  wypadało by mieć opcje w systemie zmiana grupy, ta zmiana to dosyć istotne zdarzenie. Zawodnik nieopłacony jest na liście rezerwowej w jego przypadku zmian grupy nie wchodzi w grę bo nie ma go w żadnej grupie startowej,  w jego przypadku możliwa jest zmian dystansu ale też nie zawsze bo jeżeli mamy starty w sobotę i niedziele (na przykład sobota niedziela ) to ktoś kto startuje w niedziele, a informuje o zmianie dystansu w niedziele przed startem to nie może być przepisany na dystans który ma start dzień wcześniej.

Oczywiście przy zmianie dystansu trzeba też wysłać majla o opłacie jeżeli się zmieniła.

Przy zawodniku  (uczestnik który wniósł opłatę) sprawa się bardziej komplikuje bo on jest w jakieś grupie startowej.

Tutaj tych warunków będzie trochę więcej

 • trzeba zacząć od tego czy dany dystans na który zawodnik chce przejść już wystartował, jeżeli tak zmiana nie możliwa
 • dany dystans nie wystartował zmiana możliwa
 • jeżeli jest zmiana dystansu to trzeba sprawdzić kwotę jeżeli jest wyższa to dopłata, jeżeli niższa to oddajemy kasę ale tu jest warunek, że po pewnym terminie (ustalonym na początku) kasy nie zwracamy, aczkolwiek są ustępstwa rozpatrywane indywidualnie, zawodnik musi zgłosić prośbę do kierownictwa imprezy,
 • kolejny warunek na który musimy zwrócić uwagę  to czy ze zmianą dystansu czekamy aż zawodnik dopłaci różnicę czy zmieniamy od razu, a jak otrzymamy info o dopłacie to aktywujemy tę zmianę  czyli musieli byśmy mieć stan „prawie „ dokonany (aktywny po spełnieniu wszystkich warunków, rozłożony w czasie).
 • sama zmiana grupy , każdy dystans ma swoje grupy startowe maksymalnie 15 osobowe, musimy sprawdzić czy na danym dystansie  mamy jeszcze grupę z wolnymi miejscami czy tworzymy nową i na koniec info do zawodnika.
 • do tej pory było tak, że można było raz zmienić grupę po wcześniejszym poinformowaniu administratora,
 • można się pokusić  o wprowadzenie jakieś drobnej opłaty za zmianę grupy (ale to jest opcja)
 • można również wprowadzić opłatę za rejestracje (też opcja)

Start zawodników

Grupy maksymalnie 15 osobowe, w pięciominutowych odstępach czasu, tu nie ma wielkiej filozofii, aczkolwiek warto sprawdzać czy na starcie pojawili się wszyscy i zweryfikować ilość .

Rejestracja czasu

Rejestracją czasu zajmuje się system zewnętrzny który na podstawie identyfikatora zawodnika wprowadza czas do systemu, czas jest mierzony na punktach kontrolnych, w moim przypadku był to technologia RFID LF (unique) na tagu zapisany jest numer identyfikacyjny.  W tym miejscu należy nadmienić, że w moim przypadku każdy dystans to była jedno lub wielokrotność  stukilometrowej pętli, zawodnicy mieli okrążenia np. 100 km jedno okrążenie , 150 km półtora okrążenia, 200 km dwa okrążenia i tak do 750 km gdzie było siedem i pół okrążenia.

Zakończenie maratonu

Wydruk certyfikatu lub dyplomu.

Każdy dystans ma dwa limity czasowe, jeden dla profesjonalistów (certyfikat), drugi dla amatorów(dyplom), to wyszło w tym roku. Dyplom i certyfikat to nie to samo.

Możliwość  wyboru sposobu otrzymania certyfikatu bądź dyplomu, email wydruk na miejscu, poczta.

Problem z certyfikatami i dyplomami polega na tym że zawodnik, który  zarejestrował się na dany dystans, a go nie ukończył również ma prawo do certyfikatu bądź dyplomu w zależności od czasu przejazdu ale taki zawodnik nie może być klasyfikowany jako najlepszy nawet jeżeli miał najlepszy czas na danym dystansie, jeżeli ten dystans nie był przez nie go wybrany przed startem. Jeżeli zawodnik nie przejechał swojego dystansu, a przejechał mniejszy (z różnych przyczyn), to na tym mniejszym będzie klasyfikowany na końcu stawki bez względu na czas.  Odwrotnie również czyli jak zawodnik chce przejechać większy dystans niż ustalił przed startem, bo po przejechaniu wybranego dystansu został jeszcze czas i czuje się na siłach, może jechać dalej ale klasyfikowany będzie na końcu stawki bez względu na czas.

P.S.

Do końca lipca moja strona z maratonu działa potem pozostanie tylko wspomnieniem.

P.S.2

Jak mi się coś spomni to dołożę do tych założeń.

P.S.3

Ten artykuł (i kilka innych) jest podsumowaniem mojej sześcioletniej przygody z aplikacją do obsługi maratonu rowerowego, historia

Wprowadzenie do Event Storming – Jak pozyskać wiedzę domenową?