Event Storming pozwala odkryć „każdy” proces. W niniejszym poście technika ta pomoże odkryć proces wymiany pieca centralnego ogrzewania. Czy jest możliwe przedstawienie we właściwy sposób, tak nietypowego problemu?
Cel jest najważniejszy

W tej sesji brało udział czterech uczestników.

 • Grzegorz Nowicki,
 • Bartek Kastelik,
 • Mateusz Cholewa,
 • Marcin Juranek

Mówi się, że robienie event stormingu bez celu nie ma sensu. Cel jest najważniejszy, określa on sposób prowadzenia samej sesji.

Cel? Proces wymiany pieca C.O.

Dlaczego taki temat? Aktualnie temat ten przerabiam na własnej skórze. Po za tym dawno sesji ES-gu nie miałem.

Podejście

Podejście do samego warsztatu jest różne. Do tej pory przekonany byłem, że mam ustalone kroki i niewielkie wychylenie od tych reguł są akceptowalne.

Grzegorz udowodnił, że tak nie jest. Sposób  wykonywania i przeprowadzenia sesji w dużej mierze zależy od  typu problemu jaki chcemy rozwiązać, więc również od celu samego Event Stormingu. Uczestnicy to również argument przemawiający za modyfikacją kroków modelowania. Za pewne inaczej będzie się rozmawiać z ludźmi z IT, a inaczej z „biznesu”. Cel pozostaje niezmienny odkrycie i zrozumienie.

Rezultat

Rezultatem było określenie procesu wymiany kotła (pieca) za pomocą notacji Event Storming Big Picture.

Events Opis słowny (zdarzenia od lewej do prawej):

 • Odkryto że, trzeba zmienić piec – powód nie jest istotny
 • Wybrano piec u producenta – producent sam nie może sprzedawać pieca osobom fizycznym,
 • Wybrano pośrednika do zakupu pieca u producenta – producent jednak posiada sieć autoryzowanych sprzedawców, którzy mogą nam piec sprzedać i/lub zainstalować,
 • Zarezerwowano szczegółową analizę – mówiąc po ludzku  zmówiono wizytę domową instalatora bądź handlowca w celu dopasowania i wyceny pieca,
 • Wybrano montaż własny – opcja druga
 • Umówiono wizytę montera (przedstawiciela handlowego) –  zdarzenie to wynika ze zdarzenia Rezerwowano szczegółową analizę,
 • Poniższe pięć zdarzeń (z gwiazdką *) mogą się zadziać w jednym czasie są następstwem zdarzenia wizyty montera. Są początkiem osobnych procesów,
 • *Monter powiedział, że piec nie pasuje – następstwem tego zdarzenia jest zmiana producenta gdyż ten nie ma pieca który pasuje u nas
  • Wybrano piec u producenta
 • *Monter powiedział, że piec pasuje
  • Obliczono parametry dla pieca – przy wyborze odpowiedniego urządzenia brane są po uwagę pewne parametry, lecz nie są one teraz istotne
  • Przygotowano ofertę – przygotowanie wyceny kosztów wymiany pieca
  • Wpłacono zaliczkę – jest to zdarzenie które właściwy sposób rozpoczyna proces realizacji zamówienia
  • Wybrano termin dostawy pieca – nie zawsze montaż i dostawa są w jednym terminie
  • Wybrano termin montażu pieca – te i powyższe zdarzenie dzieją się w tym samym czasie
  • Dostarczono piec do klienta
  • Wykonano montaż
   • Zaakceptowano montaż – akceptacja, odbiór
    • Dokonano płatności – płatność za wykonaną usługę i urządzenia
   • Złożono reklamację – wykryte zostały błędy podczas instalacji uniemożliwiające odbiór prac, błąd po stronie instalatora
   • Wykryto wadę fabryczną – wykryto wadę fabryczną
 • *Monter wskazał więcej parametrów – zdarzenie opisuje sytuację w której okazuje się, że wymiana pieca wymaga dodatkowych urządzeń, następują trzy zdarzenia kierujące na różne procesy
  • Obliczono parametry pieca
  • Inwestor zrezygnował z montera
  • Wybrano montaż własny
   • Dokonano zakupu – proces kończy się
 • *Inwestor zrezygnował z montera – tym samym kończy proces wymiany pieca
 • *Monter nie pojawił się
  • Umówiono wizytę montera – czyli zmieniliśmy na innego montera lub przedstawiciela handlowego
  • Wybrano pośrednika do zakupu pieca i producenta – zmieniony został pośrednik
 • Na finalną cenę składają się zdarzenia
  • obliczono parametry
  • wykonano montaż
  • wybrano montaż własny
  • inwestor zmienił termin montażu

HotSpot
Dodatkowo mamy też HotSpoty, które sugerują głębsze zastanowienie nad zdarzenia i procesem. Być może miejsce gdzie jest HotSpot ukrywa coś przed nami.

 • Pośrednik może mieć nieakceptowalne terminy – uwaga odnosi się do zdarzenia „Wybrano pośrednika do zakupu pieca u producenta”
 • Nie ma pewności czy ekspertyza jest zawsze darmowa – tyczy się zdarzenia „Umówiono wizytę montera”
 • Termin montażu może się zmienić – tyczy się grupy zdarzeń „Dostarczono piec do klienta”
 • HotSpot sugerujący b rak wykonania opłaty gdy jest wada fabryczna urządzenia

Łatwiejsze i bardziej czytelne jest przedstawienie zdarzeń na tablicy ale z uwagi na zaistniałą sytuacje wolałem opisać je dodatkowo słownie.

Wnioski

Uznałem, że nie będę rozpisywał w jak wyglądała sesja. Nie odbiegała w jakiś wielki sposób od standardowej, kroki zostały zachowane z drobnymi zmianami.

Co zapamiętałem?

 • Cel – warto ustalić cel sesji – to będzie determinować jej przebieg i sposób przedstawienia problemu,
 • Pytania – kolejna podstawowa właściwość ES-gu.  Cała sesja to są pytania co z czego wynika? ,dlaczego tak się dzieje? co może pójść nie tak?, co było wcześniej? itp.
 • Czerwone karteczki są równie istotne co pomarańczowe, a ich ilość powinna być duża. Nie oznacza to braku zrozumienia problemu, a raczej możliwość istnienia dodatkowego rozwiązania,
 • Notacja – warto ustalić pewnego rodzaju zakres słownictwa. Bardzo dużo problemów bierze się z niewłaściwej interpretacji słów oznaczających to samo brzmiących inaczej. U nas takim magicznym słowem był piec i kocioł (nie zawsze znaczy to samo, zależy od kontekstu),
 • Prostota – im proces ma mniej zdarzeń tym lepiej. Trzeba dążyć do prostoty.
 • Eliminować – zdarzenia, które nie mają istotnego wpływu na sam proces,
 • Łączyć – zdarzenia, które pasują do siebie, są podobne, operują wokół jednego kontekstu,
 • Poziom szczegółowości – warto ustalić, zastanowić się czy  zdarzenie ma wpływ na proces, łączyć bądź eliminować w ostateczności zachować i włączyć dopiero w kolejnym etapie event stormingu (Design Level).
Rachunek Sumienia

Jestem przekonany, że podejście do ES-gu jakie Grzegorz zaprezentował nie wzięło się z samego przeglądania filmów i artykułów na temat tego narzędzia ale z PRAKTYKI. Jego „prześlizgiwanie” się po zdarzeniach, zadawanie pytań i szybkość wyciągania wniosków była dla mnie nie małym zaskoczeniem. Po prostu nie nadążałem ;-).

Postanowienie

Mam dostęp do Slacka z DNA, kilka pomysłów, można by to wykorzystać. Wiem, że robienie ES dla samego robienia jest niewłaściwe ale nie robienie ES jest jeszcze gorsze.