Model C4 poziom C3

Zimny pot wystąpił na czoło byznesu, „to naprawdę takie skomplikowane?”

Diagram komponentów.

Poziom dotyczący komponentów. Został odkryty za pomocą  Event Storming Proccess Level. W ES PL wyznaczyliśmy Bounded Contexty, do znalezienia BC służą heurystyki (kurs DNA tydzień trzeci).

Na początek rezultat.

Definicja komponentów

Opisy poszczególnych komponentów są to subdomeny, które mieszczą się w danym BC (bounded context).

Zależności

Zależności podzieliłem na dwie części gdyż jest tego dużo.

Kolejna część zależności, opis znacznie bogatszy.

Dodanie do widoku

Tutaj są dwie opcje można dodać wszystkie systemy i ludzi za pomocą dwóch metod:

Albo zrobić osobno każdy element, ja wybrałem opcje numer dwa.

Cześć druga

Podsumowanie

Jak w poprzednich poziomach style i upload na structurizr.