Hairdresser – refactoring part 1

Big method, big problem.

Technology C# .net WinForms. This method has too many responsibility: get existing client or create new client, get existing services or create new services, get existing employee or create new employee, create new reservation, check reservation date and time MVC architecture (model view controller). In Więcej…

SalonFR -cel

Cele do realizacji Najważniejszy pełna separacja logiki od interfejsu. Na tę chwile jest ale powinienem zrobić jeszcze jedną warstwę lub projekt, który pozwoli mi na wyciąganie danych z tabel i za pomocą statyków wrzucanie do interfejsu użytkownika. Czemu statyków? jeszcze nie wiem tak sobie pomyślałem, nowe podejście. Testy – brak Więcej…

SalonFR – błędy

Ciąg dalszy błędów. Te błędy wykrywam wraz z postępem prac poprzedni wpis powstał po zakończeniu pewnego etapu. Stąd ta czasowa nie spójność. Błąd trzeci Błąd powiązany z pierwszym. Nawet przy tak małym projekcie warto rozdzielić kod od interfejsu. Interfejs użytkownika, który zastosowałem czyli winformsy, stał się paździerzem. Ilość kodu rośnie Więcej…

SQLite – baza

Zacznę od bazy. Zawsze zaczynałem od bazy. Rozpocząłem od pytania, a co to ma robić? Potem co mi będzie potrzebne? Aplikacja jest oparta na trzech tabelach, po co się rozwodzić? Tyle, że patrząc na już działającą aplikacje widzę popełnione błędy w fazie projektu. Pytania których nie zadałem i odpowiedzi których Więcej…