Giełda – założenia szczegóły

W poprzednim poście Założenia ogólne przedstawiony został schemat bazy danych dotyczący projektu Giełda. W tym poście przedstawię założenia rozszerzone o konkretne rozwiązania,  na których będzie się opierała logika aplikacji. Jest to pierwsza wersja szczegółów założeń, na pewno ulegnie zmianie kilka kwestii. Kupno akcji  nowa pozycja na rynku, kupno ustawiam status bs_id na Więcej…

Giełda założenia

Założenia Podstawą każdego projektu są pewne założenia, w moim przypadku było to zadanie rekrutacyjne, prosta symulacja giełdy. Jako, że ja lubię wszystko komplikować to i ten projekt się nie co skomplikował. Główne założenia: stworzenie symulacji giełdy użytkownicy mogą kupować i sprzedawać akcje każdy użytkownik posiada portfel i pewną kwotę startową Więcej…