Maraton – ostatnia wersja

W końcu dotarłem do ostatniej wersji aplikacji do obsługi maratonu rowerowego, nad którą spędziłem najwięcej czasu i „straciłem” najwięcej energii. Najwięcej też zyskałem wiedzy i świadomości jak powinna być zbudowana aplikacja. Nie Maraton (moja aplikacja, Maraton to skrót z którego będę korzystał w dalszej części), w założeniach miał być dobrą Więcej…

DI -Maraton cz1 (method parameters)

Dependency injection – poprzez parametr metody W tej części przykład wstrzyknięcia poprzez parametr metody. Kod przykładowy z aplikacji do obsługi maratonu rowerowego. Są to fragmenty większej całości. Wyjaśnienie do kodu: Klasa SimpleAddingParticipant służy do uproszczonego dodania nowego zawodnika, minimalna wymagana ilość informacji tj imię, nazwisko, email i dystans. W bazie Więcej…

DI – maraton cz1 (class properties)

Dependency injection – poprzez właściwość klasy Tego typu wstrzyknięcia nie używam zazwyczaj w kodzie, wydaje mi się że najlepsze, tj najłatwiejsze w implementacji i zrozumieniu, jest wstrzyknięcie poprzez konstruktor. Opis wstrzykiwania zależności bez tej metody nie był by pełny. Wyjaśnienie kodu: Klasa SimpleAddingParticipant wykorzystuję metody z trzech interfejsów: INewRecord – Więcej…