Abstract And Model Layer

Abstact And Model Layer  (Layer of the Abstract And Model, chyba tak powinno być) Opis jednego z projektów wchodzącego w skład aplikacji do obsługi maratonu rowerowego. W założeniu chciałem stworzyć aplikacje uniwersalną,  której głównym projektem (.Net solucja podzielona na projekty) będzie kontener na interfejsy oraz model, a całą reszta aplikacji Więcej…

Maraton – ostatnia wersja

W końcu dotarłem do ostatniej wersji aplikacji do obsługi maratonu rowerowego, nad którą spędziłem najwięcej czasu i „straciłem” najwięcej energii. Najwięcej też zyskałem wiedzy i świadomości jak powinna być zbudowana aplikacja. Nie Maraton (moja aplikacja, Maraton to skrót z którego będę korzystał w dalszej części), w założeniach miał być dobrą Więcej…

DI -Maraton cz1 (method parameters)

Dependency injection – poprzez parametr metody W tej części przykład wstrzyknięcia poprzez parametr metody. Kod przykładowy z aplikacji do obsługi maratonu rowerowego. Są to fragmenty większej całości. Wyjaśnienie do kodu: Klasa SimpleAddingParticipant służy do uproszczonego dodania nowego zawodnika, minimalna wymagana ilość informacji tj imię, nazwisko, email i dystans. W bazie Więcej…

DI – maraton cz1 (class properties)

Dependency injection – poprzez właściwość klasy Tego typu wstrzyknięcia nie używam zazwyczaj w kodzie, wydaje mi się że najlepsze, tj najłatwiejsze w implementacji i zrozumieniu, jest wstrzyknięcie poprzez konstruktor. Opis wstrzykiwania zależności bez tej metody nie był by pełny. Wyjaśnienie kodu: Klasa SimpleAddingParticipant wykorzystuję metody z trzech interfejsów: INewRecord – Więcej…

Unit Test – Maraton cz2

W drugiej części kontynuacja testów,  tym razem klasa odpowiedzialna za dodanie nowego zawodnika z niepełną ilością pól, funkcjonalność dostępna w biurze zawodów. Każdy kto przyjdzie się zapisać będzie podawał do systemu minimalną wymaganą ilość danych, reszta ląduje w oświadczeniu na papierze. Kryterium akceptacji Test sprawdzający dodanie do bazy, Test sprawdzający Więcej…