DI -Maraton cz1 (method parameters)

Dependency injection – poprzez parametr metody W tej części przykład wstrzyknięcia poprzez parametr metody. Kod przykładowy z aplikacji do obsługi maratonu rowerowego. Są to fragmenty większej całości. Wyjaśnienie do kodu: Klasa SimpleAddingParticipant służy do uproszczonego dodania nowego zawodnika, minimalna wymagana ilość informacji tj imię, nazwisko, email i dystans. W bazie Więcej…

DI – maraton cz1 (class properties)

Dependency injection – poprzez właściwość klasy Tego typu wstrzyknięcia nie używam zazwyczaj w kodzie, wydaje mi się że najlepsze, tj najłatwiejsze w implementacji i zrozumieniu, jest wstrzyknięcie poprzez konstruktor. Opis wstrzykiwania zależności bez tej metody nie był by pełny. Wyjaśnienie kodu: Klasa SimpleAddingParticipant wykorzystuję metody z trzech interfejsów: INewRecord – Więcej…

Unit Test – Maraton cz2

W drugiej części kontynuacja testów,  tym razem klasa odpowiedzialna za dodanie nowego zawodnika z niepełną ilością pól, funkcjonalność dostępna w biurze zawodów. Każdy kto przyjdzie się zapisać będzie podawał do systemu minimalną wymaganą ilość danych, reszta ląduje w oświadczeniu na papierze. Kryterium akceptacji Test sprawdzający dodanie do bazy, Test sprawdzający Więcej…

Maraton – Event Storming cz 2

Krok trzeci Dokładniejszy opis kroku trzeciego, który mógłby być jeszcze rozwijany. Moduł Rejestracji Moduł ten odpowiedzialny jest za przygotowanie danych potrzebnych do rejestracji użytkownika. Również tutaj zdefiniowane są grupy kolarskie, weryfikacja mejlowa rejestrowanego użytkownika oraz podsumowanie rejestracji w formie wygenerowania majla powitalnego. Końcowym etapem jest wpisanie użytkownika do tabeli w Więcej…