Evet Stroming Big Picture

Opis zadań z DNA rozpoczynam od Event Stromingu, którego pierwszym etapem jest Big Picture. W tym miejscu nie będę się zagłębiał w dokładny opis warsztatu, a jedynie przedstawię pobieżnie kroki i wynik jaki powstał po wspólnie przeprowadzonej sesji.  Krótki wstęp. Technikę tę po raz pierwszy przedstawił Alberto Brandolini, jej twórca Więcej…