Hairdresser – refactoring part 1

Big method, big problem.

Technology C# .net WinForms. This method has too many responsibility: get existing client or create new client, get existing services or create new services, get existing employee or create new employee, create new reservation, check reservation date and time MVC architecture (model view controller). In Więcej…

Praca z zastanym kodem

Zawsze miałem problem znaleźć się w kodzie czy to moim czy „obcym”. Jeżeli chodzi o swój kod to z czasem wiedza o nim nie co się zamazuje. Kod  w ciągu swojego życia ma tendencje do rozrastania się i gmatwania. Jestem w trakcie czytania książki Michael Feathers „Praca z zastanym kodem Więcej…

Czytanie-proces

Postanowiłem sprawdzić co kryje się pod hasłem „Szybkie czytanie”. Nie opisuje tu nauki szybkiego czytania, bo sam tego nie potrafię, jest to streszczenie pewnego materiału. Streszczenie, które ma mi ułatwić zapamiętanie informacji przekazanych w filmie. Jest znacznie łatwiej zapamiętać coś jeżeli  moimi słowami opiszę problem i kroki jego rozwiązania. Przy Więcej…